Manja slova Veća slova RSS

>

Institut za međunarodne i regionalne studije Univerziteta Segedin (Madjarska), u saradnji sa Institutom za političke studije iz Lila (Francuska) i Univerzitetom Luvena (Belgija) dodijeljuje Crnoj Gori 2 stipendije za 2-godišnje master studije

Datum objave: 09.01.2013 15:32 | Autor: Lidija Ercegovic

Ispis Štampaj stranicu


Institut za medjunarodne i regionalne studije Univerziteta Segedin (Madjarska), u saradnji sa Institutom za političke studije iz Lila (Francuska) i Univerzitet Luvena (Belgija) dodjeljuje Crnoj Gori 2 stipendije za dvogodišnje master studije, počev od septembra 2013.godine. Za ovu stipendiju se mogu prijaviti kandidati sa odgovarajućim znanjem francuskog jezika (nivo B2) i koji su stekli diplomu o završenim osnovnim studijama, ili ekvivalentnu diploma (180 ECTS) iz oblasti prava, ekonomije ili političkih nauka.

Kako bi konkurisali za ovu stipendiju, zainteresovani kandidati  treba da  formiraju dosije od sljedećih dokumenata, na francuskom jeziku:

· Pismo o motivisanosti kandidovanja za ovaj program;

· Detaljan CV;

· Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;

· Popunjen formular o upisu (nalaze se na vebsajtu www.masteretudeeuropeenne.eu ;

· Pregled ocjena sa univerziteta. Ukoliko kandidat ne posjeduje pregled ocjena sa posljednje godine, treba priložiti povjerljivo pismo u kojem neko od odgovornih osoba sa njegove posljednje godine školovanja govori o kandidatovim kvalitetima I sposobnostima da prati studije na master niovu;

· Preporuke 2 profesora;

· Diploma o znanju frnacuskog jezika na nivou B2. Ukoliko je kandidat ne posjeduje, njegovo znanje francuskog jezika biće provjereno tokom intervjua (telefonskim putem)o čijem održavanju će kandidate obavijestiti predstavnici ovog Instituta.

Navedenu dokumentaciju kandidati mogu  da predaju lično, ili dostave poštom, najkasnije do ponedjeljka, 15. aprila 2013. godine,  na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Sektor za visoko obrazovanje

Rimski     Trg bb (zgrada Vektre),  81000 Podgorica

Nepotpune i neblagovremene kandidature se neće razmatrati nakon gore navedenog roka.

Nakon upućivanja dosijea, predstavnici ovog madjarskog Instituta obaviće telefonski razgovor sa predloženim kandidatima (kandidati iz Madjarske dolaze na zakazani intervju lično), sa ciljem da  procijene nivo znanja francuskog govornog jezika, kroz razgovor o njihovoj motivisanosti za ovaj program, o budućim planovima i sličnim temama.

Stipendija pokriva troškove školarine i upisnine, životne troškove i troškove smještaja u čijem nalaženju im pomaže pomenuti madjarski Institut.

Zahvaljujući učešću Instituta za političke studije iz Lila u ovom Programu, dobitnici stipendija mogu provesti jedan cijeli  semester u Francuskoj, za koji se dodjeljuje mjesečna stipendija u iznosu od 750 eura, a koja pokriva školarinu i upisninu, životne troškove i smještaj u čijem nalaženju kandidatima pomaže ovaj francuski Institut.

Stipendija ne pokriva putne troškove.

Od pristiglih kandidatura, Ministarstvo prosvjete Crne Gore će izabrati 2 najkvalitetnija kandidata koji će, nakon 2-godišnjih master studija steći dvostruku diplomu:

- Master diplomu u oblasti medjunarodnih odnosa  i evropskih studija Univerziteta u Segedinu, i

- Master diplomu (specijalista za centralnu i istočnu Evropu) Instituta političkih nauka iz Lila.

Za više informacija o sadržaju samog Programa ovih Master studija zainteresovani kandidati mogu se obratiti na  imejl adresu masteree@ectk.u-szeged.hu, kontakt osobama na ovom Institutu: Mr. Laszlo Trocsanyi, Professor; Mr. Peter Kruzslicz, Director of the Program; Mrs. Laureline Congnard, Responsible for Academic Program), ili na internet adresu: www.masteretudeeuropeenne.eu

Kontakt u Ministarstvu prosvjete Crne Gore:

Lidija Ercegović – lidija.ercegovic@mps.gov.me

Telefon: (020) 405 304