Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo prosvjete objavljuje Javni poziv za izbor člana/ice Etičkog komiteta

Ministarstvo prosvjete objavljuje Javni poziv za izbor člana/ice Etičkog komiteta
Datum objave: 17.07.2019 10:17 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U cilju konsultovanja najšire javnosti i demokratskog konstituisanja Etičkog komiteta, a u skladu sa članom 13 stav 3 Zakona o akademskom integritetu („Službeni list Crne Gore”, broj 17/19), Ministarstvo prosvjete objavljuje


JAVNI POZIV
za izbor člana/ice Etičkog komiteta
 

Etički komitet obavlja poslove na očuvanju, unapređenju, zaštiti i promociji akademskog integriteta i prevenciji svih oblika kršenja akademskog integriteta.

Etički komitet ima sedam članova koji su istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.

Etički komitet imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na period od četiri godine na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.

II. Za člana/icu Etičkog komiteta može biti izabrano lice koje ima:
- crnogorsko državljanstvo;
- akademsko, odnosno naučno zvanje;
- radno iskustvo u određenoj naučnoj oblasti;
- nagrade/priznanja/dostignuća u oblasti svoje ekspertize;
- članstva u relevantnim tijelima iz oblasti visokog obrazovanja i nauke;
- po pravilu, znanje engleskog i ostalih stranih jezika.

Etički komitet: donosi i prati primjenu Etičke povelje; promoviše načela akademskog integriteta; odlučuje po prijedlogu za utvrđivanja kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore; daje mišljenje o propisima i inicijativama koje se tiču akademske etike; podnosi Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

III. Rok i način dostavljanja prijedloga:
Rok za dostavljanje prijedloga za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Prijedloge treba dostaviti Ministarstvu prosvjete putem pošte na adresu: Ministarstvo prosvjete, Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica ili elektronski na e-mail adresu: mps@mps.gov.me  
Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za člana/icu Etičkog komiteta.

PR Služba Ministarstva prosvjete