Miroslav Anđelić, državni sekretar

Kontakt telefon: +382 20 410 109

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: miroslav.andjelic@mpnks.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica