Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Измјена јавног позива за избор члана Етичког комитета

Датум објаве: 16.08.2019 12:32 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


У циљу консултовања најшире јавности и демократског конституисања Етичког комитета, а у складу са чланом 13 став 3 Закона о академском интегритету („Службени лист Црне Горе”, број 17/19), Министарство просвјете објављује

ИЗМЈЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА/ИЦЕ ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

у циљу продужења рока за достављање пријава

И. Етички комитет обавља послове на очувању, унапређењу, заштити и промоцији академског интегритета и превенцији свих облика кршења академског интегритета.Етички комитет има седам чланова који су истакнути експерти из области високог образовања и науке из различитих научних дисциплина.Етички комитет именује и разрјешава Влада Црне Горе на период од четири године на приједлог органа државне управе надлежног за послове просвјете.ИИ. За члана/ицу Етичког комитета може бити изабрано лице које има:

- црногорско држављанство;

- академско, односно научно звање;

- радно искуство у одређеној научној области;

- награде/признања/достигнућа у области своје експертизе;

- чланства у релевантним тијелима из области високог образовања и науке;

- по правилу, знање енглеског и осталих страних језика.Етички комитет: доноси и прати примјену Етичке повеље; промовише начела академског интегритета; одлучује по приједлогу за утврђивања кршења академског интегритета за грађане Црне Горе чији је рад објављен, односно квалификација стечена ван Црне Горе; даје мишљење о прописима и иницијативама које се тичу академске етике; подноси Влади Црне Горе извјештај о свом раду; обавља и друге послове у складу са овим законом.ИИИ. Рок и начин достављања приједлога:

Рок за достављање пријава је 10. септембар 2019. године. Пријаве треба доставити Министарству просвјете путем поште на адресу: Министарство просвјете, Ул. Вака Ђуровића б. б. 81000 Подгорица или електронски на е-маил адресу: мпс@мпс.гов.ме.

Уз пријаву је потребно доставити доказе о испуњености услова за члана/ицу Етичког комитета.