Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ УЧЕНИЦИМА/УЧЕНИЦАМА РОМСКЕ И ЕГИПЋАНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ УЧЕНИЦИМА/УЧЕНИЦАМА РОМСКЕ И ЕГИПЋАНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Датум објаве: 26.08.2019 09:59 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


У складу с мјером број 2.1.4. из Акционог плана за спровођење Стратегије за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020. за 2019/2020. школску годину, у циљу повећања уписа ромске и египћанске дјеце у средње школе, Министарство просвјете расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
УЧЕНИЦИМА/УЧЕНИЦАМА РОМСКЕ И ЕГИПЋАНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈИ РЕДОВНО ПОХАЂАЈУ ТРОГОДИШЊУ ИЛИ ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ

Министарство просвјете ће у складу с условима Конкурса додијелити стипендије ученицима/ученицама ромске и египћанске заједнице који редовно похађају трогодишњу или четворогодишњу средњу школу у Црној Гори.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За ученике/ученице који желе да се пријаве на Конкурс за стипендирање потребно је да секретар/секретарка у школи коју похађају достави сљедећа документа на адресу наведену на крају текста Конкурса:

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ 
- овјерену копију свједочанства о завршеном претходном разреду (за ученике/ученице који први пут уписују средњу школу овјерену копију свједочанства о завршеном ИX разреду основне школе)
- потврду да је редован ученик/ученица (издаје школа)
- потписану изјаву ученика/ученице или родитеља/старатеља да је исти припадник ромске или египћанске заједнице (у слободној форми)

Право на стипендију могу остварити ученици/ученице припадници ромске и египћанске заједнице који похађају средњу школу.


УСЛОВИ КОНКУРСА

Право да конкуришу за стипендију имају ученици/ученице који испуњавају сљедеће услове:

- да нијесу корисници/кориснице стипендија и кредита других институција/установа или стипендија које додјељују организације које су директни или индиректни корисници Буџета Црне Горе;
- да су у текућој школској години уписани као редовни ученици/ученице И (првог), ИИ (дугог), ИИИ (трећег) или ИВ (четвртог) разреда средње школе (гимназија, стручне или мјешовите школе) у трогодишњем или четворогодишњем трајању без обзира на општу средњу оцјену;
- да из владања имају најмање оцјену добар (3);
- да у случају недовољних оцјена похађају редовне допунске часове у школи.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење докумената је од 2. септембра до 18. октобра 2019. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Поднијета конкурсна документа се не враћају.
Ранг листа прихваћених апликација се прави на основу комплетних и адекватно попуњених пријавних формулара.

Документа треба доставити поштом на адресу:

Министарство просвјете
Директорат за образовање припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница
Ул. Вака Ђуровића б. б. 81000 Подгорица
Поштански факс 110


У једној коверти може бити послата конкурсна документација за више ученика исте школе.

Контакт телефон: 020 / 410 117, 410 123 и 410 205