PR služba Ministarstva prosvjete

Dr Damir Šehović

Rođen je 22. juna 1981. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu je završio u Plavu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2004. godine, na smjeru Finansije, kao najbolji student u generaciji.

Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom “Upravljanje kapitalom u bankama u savremenoj tržišnoj privredi”. Doktorirao je 2015. godine u Beogradu, na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, odbranivši doktorsku tezu pod nazivom “Koordinacija monetarne i fiskalne politike u savremenim tržišnim privredama”.

Tokom studija je bio dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija, od kojih su najvažnije „Nagrada za najboljeg studenta u generaciji“ dodijeljena od strane Ekonomskog fakulteta, kao i prestižna stipendija „10 za 10“ koju je Atlasmont banka dodjeljivala najboljim studentima u Crnoj Gori.

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti finansija i makroekonomije, a aktivno je učestvovao na nizu konferencija i stručnih seminara.

Od 2005. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, gdje izvodi nastavu na predmetima: Monetarna ekonomija, Bankarski menadžment, Fiskalna ekonomija i Komparativno poresko pravo. Na studijama menadžmenta Ekonomskog fakulteta izvodi nastavu na predmetima Bankarstvo i Fiskalna ekonomija.

Obavljao je poslove vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija Crne Gore, od marta 2008. do maja 2009. godine.

U periodu od maja 2009. do oktobra 2016. godine je u dva mandata biran za poslanika u Skupštini Crne Gore.

U januaru 2016. godine je na prvom Kongresu Socijaldemokrata Crne Gore izabran za potpredsjednika partije.

Za ministra prosvjete izabran je 28. novembra 2016. godine.

Govori engleski jezik.

Oženjen je, otac dvoje djece.

 

E-mail adresa: mps@mps.gov.me

Kontakt telefon: +382 20 410 100;

Faks: +382 20 410 101