Manja slova Veća slova RSS

DJELOKRUG RADA MINISTARSTVA

ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA PROSVJETE

1. Direktorat za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje

1.1. Direkcija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje I inkluzivno obrazovanje
1.2. Direkcija za osnovno obrazovanje i vaspitanje

2. Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje, i obrazovanje odraslih

2.1. Direkcija za opšte srednje i stručno obrazovanje 
2.2. Direkcija za obrazovanje odraslih

3. Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

4. Direktorat za visoko obrazovanje

4.1. Direkcija za visoko obrazovanje i ENIC/NARIC centar
4.2. Direkcija za učenički i studentski standard

5. Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa 
6. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije 
7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8. Odjeljenje za Nacionalni okvir kvalifikacija 
9. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

10. Kabinet ministra

11. Služba za investicije i javne nabavke
11. Služba za finansije i računovodstvo 
12. Služba za kadrovske i opšte poslove

Saglasno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministarstvo prosvjete, u skladu sa utvrđenim djelokrugom vrši nadzor nad samostalnim organom uprave, i to:

 

 

 

 

1. Zavodom za školstvo

ORGANIZACIONA ŠEMA MINISTARSTVA PROSVJETE 

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA MINISTARSTVA PROSVJETE.pdf

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete.pdf

IZJAVA O KLJUČNIM CILJEVIMA MINISTARSTVA PROSVJETE.docx