Manja slova Veća slova RSSBorba protiv korupcije

08.09.2015.

Donijeto Rješenje o utvrđivanju liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu

Donijeto Rješenje o utvrđivanju liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu Ministarstvo prosvjete je donijelo Rješenje o utvrđivanju liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu...

08.09.2015.

Donijeto Rješenje o rasporedu nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu

Donijeto Rješenje o rasporedu nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu

Ministartvo prosvjete je donijelo Rješenje o rasporedu nastavnika koji nemaju normu časova za školsku 2015/2016. godinu...

15.04.2015.

Izvještaj o objavljenim konkursima za I kvartal 2015. godine

Izvještaj o objavljenim konkursima za prijem u radni odnos i izboru kandidata po istom u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori za I kvrtal 2015. godine možete preuzeti ovđe...

23.01.2015.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku i studijsku 2014/2015. godinu

U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) i Akcionim planom, izvršena je raspodjela mjesta u domovima.

20.01.2015.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA IZ AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI OBRAZOVANJA ZA PERIOD jun - decembar 2014. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA IZ AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI OBRAZOVANJA ZA PERIOD jun - decembar 2014. godine

15.01.2015.

Izvještaj o objavljenim konkursima za IV kvartal 2014. godine

Izvještaj o objavljenim konkursima za prijem u radni odnos i izboru kandidata po istom u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori za IV kvrtal 2014. godine možete preuzeti ovđe...

11.07.2014.

Izvještaj o objavljenim konkursima

Izvještaj o objavljenim konkursima za prijem u radni odnos i izboru kandidata po istom u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori za II kvrtal 2014. godine možete preuzeti ovđe...

24.01.2014.

Izvještaj o objavljenim konkursima za prijem u radni odnos i izboru kandidata po istim u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori za IV kvartal 2013. godine

Izvještaj o objavljenim konkursima za prijem u radni odnos i izboru kandidata po istim u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori za IV kvartal 2013. godine

14.11.2013.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) izvršena je raspodjela mjesta u domovima.

15.10.2013.

Izvjestaj o raspisanim konkursima u III kvartalu 2013. godine

IZVJEŠTAJ O OBJAVLJENIM KONKURSIMA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I IZBORU KANDIDATA PO ISTIM U OBRAZOVNO VASPITNIM USTANOVAMAU CRNOJ GORI, ZA III KVARTAL 2013. GODINE možete preuzeti ovđe...