Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

12.04.2021.

Prevodi EURYDICE publikacija

Tokom 2020. godine objavljene su još tri Eurydice publikacije:

24.03.2021.

Publikcija "Nastavnici u Evropi"

Publikcija "Nastavnici u Evropi"

„Nastavnici u Evropi“ ilustruje kako nacionalne politike i propisi mogu doprinijeti jačanju nastavničke profesije i osvjetljavaju nekoliko ključnih aspekata života nastavnika, kao što su uslovi rada, razvoj karijere i blagostanje. Izvještaj kombinuje podatke Eurydice o nacionalnom zakonodavstvu sa podacima o praksi nastavnika i percepcijama iz međunarodne ankete OECD-a o podučavanju i učenju (TALIS).

18.12.2020.

Eurydice mreža predstavljena na Erasmus plus info danu

Eurydice mreža predstavljena na Erasmus plus info danu

U prostorijama rektorata Univerziteta Crne Gore, dana 18. decembra 2020. godine, održan je Erasmus plus info dan. Učešće su pored pored ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta dr Vesne Bratić, uzeli koordinatorka Nacionalne Erasmus plus kancelarije Vanja Drljević, rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić, kao i veli broj članova akademskog osoblja i studentata, kojima su predstavljeni odobreni projekti i poziv za novi ciklus.

11.12.2020.

Eurydice publikacija „Nacionalni sistemi studentskih nadoknada i sistema podrške u visokom obrazovanju“

Eurydice publikacija „Nacionalni sistemi studentskih nadoknada i sistema podrške u visokom obrazovanju“

Ovaj izvještaj predstavlja uporedni pregled glavnih karakteristika nacionalnih sistema studentskih nadoknada i finansijske podrške u evropskom visokom obrazovanju za akademsku 2020/21. Pruža čitaocu uvid u to da li se studentima u visokom obrazovanju naplaćuju neke nadoknade, koji studenti će možda morati da plate takve takse i koliko. Takođe predstavlja alate javne finansijske podrške dostupne studentima, uključujući stipendije i kredite, kao i njihove porodice, u obliku poreskih olakšica roditeljima učenika i porodičnih dodataka.

11.12.2020.

Objavljen sažetak Publikacije: „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi: strukture, politike i uspjeh učenika“

Objavljen sažetak Publikacije: „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi: strukture, politike i uspjeh učenika“

Ovaj kratki prikaz predstavlja glavne nalaze Eurydice-ovog izvještaja „Jednakost u školskom obrazovanju u Evropi“. Izvještaj pruža pregled obrazovnih struktura i politika koje utiču na pravičnost u školskom obrazovanju. Povezuje ove karakteristike na nivou sistema sa učinkom učenika u međunarodnim anketama o ocjenjivanju učenika (PISA, PIRLS i TIMSS). Gledajući 42 evropska obrazovna sistema, izvještaj identifikuje koje su politike i strukture povezane sa višim nivoima pravičnosti u postignućima učenika.

27.11.2020.

Objavljen izvještaj „Strukturni indikatori 2019/20“

Objavljen izvještaj „Strukturni indikatori 2019/20“

Ovaj izveštaj sadrži više od 35 ažuriranih strukturnih indikatora o obrazovnim politikama za školsku/akademsku 2019/20 godinu i to za šest oblasti: rano obrazovanje i njega (ECEC), postignuća u osnovnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i obuke (ELET), visoko obrazovanje, zapošljavanje diplomaca i mobilnost. Takođe pruža kratak pregled glavnih reformi od početka školske 2014/15. godine u navedenim oblastima politike. Dio informacija u ovom izveštaju koji se tiču država članica EU objavljen je u Monitoru obrazovanja i obuke 2020.

19.11.2020.

Objavljen „Izvještaj o realizaciji Bolonjskog procesa“

Objavljen „Izvještaj o realizaciji Bolonjskog procesa“

Novo izdanje „Izvještaja o realizaciji Bolonjskog procesa“ pokazuje sav napredak postignut tokom dvije decenije u oblasti mobilnosti, osiguranja kvaliteta i priznavanja obrazovnih isprava.

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Ova publikacija daje sažete informacije o trajanju obaveznog obrazovanja/obuke u 43 evropska obrazovna sistema, pokrivajući 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erasmus + (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška , Srbija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija).

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Objavljen Eurydice izvještaj „Obavezno obrazovanje u Evropi 2020/21“

Ova publikacija daje sažete informacije o trajanju obaveznog obrazovanja/obuke u 43 evropska obrazovna sistema, pokrivajući 38 zemalja koje učestvuju u EU programu Erasmus + (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška , Srbija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija).

02.11.2020.

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Objavljen Eurydice izvještaj „Struktura evropskih obrazovnih sistema 2020/21: Šematski dijagrami“

Ovaj izvještaj ilustruje šematske informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do tercijarnog nivoa. Sadrži nacionalne šematske dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i mapu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema koja pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u Erasmus + programu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća