Manja slova Veća slova RSSNacionalni okvir kvalifikacija

25.03.2011.

Saopštenje: Konferencija na temu kvaliteta i transparentnosti u obrazovanju i obuci, 13.april 2011.

Konferencija koja će istaći napredak reforme obrazovanja ostvarenog kroz podršku i aktivnosti projekta Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju, održaće se u srijedu 13. aprila 2011, u terminu od 10:00 do 14:00h u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Konferenciju zajednički organizuju Ministarstvo prosvjete i sporta, Univerzitet Crne Gore i IPA projekat ‘Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju’, a otvoriće je gospodin Slavoljub Stijepović, Ministar prosvjete i sporta i gospodin Nikola Bertolini, Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Ovo je ujedno i finalna konferencija projekta koji se završava sredinom maja.

24.03.2011.

CKO IS trening

CKO IS trening

17 predstavnika Zavoda za školstvo, Ispitnog centra i Savjeta za stručno obrazovanje imalo je 17. i 18. marta obuku za korišćenje novog informacionog sistema CKO. Informacioni sistem će pružiti sve informacije o CKO na jednom mjestu, kao i o svim kvalifikacijama koje su dostupne u zemlji- na svim nivoima i od strane svih organizatora. Ovaj sistem će olakšati javnom mijenju, onima kojima su potrebne informacije o CKO i ukupne informacije o kvalifikaciji. O CKO se možete informisati na www.cko.edu.me

18.03.2011.

Saopštenje: ODRŽAN SEMINAR ZA NOVINARE O RAZVOJU I USVAJANJU CRNOGORSKOG KVALIFIKACIONOG OKVIRA

Saopštenje: ODRŽAN SEMINAR ZA NOVINARE O RAZVOJU I USVAJANJU CRNOGORSKOG KVALIFIKACIONOG OKVIRA

U Podgorici je danas održan specijalistički seminar za novinare posvećen Crnogorskom kvalifikacionom okviru (CKO). Tokom ove jednodnevne obuke novinari specijalizovani za oblast obrazovanja bili su u prilici da se od ključnih javnih govornika projekta upoznaju sa ciljevima, dinamikom razvoja i budućim izazovima u usvajanju Crnogorskog kvalifikacionog okvira. Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnog Gori g-din Enrike Aguado - Asenjo, otvarajući seminar naglasio je da je jedan od cijeva Uvriopske unije da omogući ljudima da uče i rade širom Unije. “Evropa teži da postane najkompetentnije tržište zasnovano na znanju i vještinama i Crna Gora treba da bude dio tog procesa“, rekao je g-din Aguado - Asenjo.

02.03.2011.

Saopštenje: Održan okrugli sto povodom uspostavljanja Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO)

Saopštenje: Održan okrugli sto povodom uspostavljanja Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO)

U utorak, 2. marta 2011. godine u prostorijama ministarstsva prosvjete i sporta održan je okrugli sto povodom uspostavljanja Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO), a u cilju približavanja kako poslodavcima tako i cjelokupnoj crnogorskoj javnosti koncept Crnogorskog kvalifikacionog okvira koji pomaže u razumijevanju i poređenju crnogorskih kvalifikacija na međunarodnom nivou i omogućava bolju usklađenost potreba na tržištu rada i ponude radne snage.

01.03.2011.

Poboljšanje učenja studenata putem djelotvorne provjere i povratne informacije

Poboljšanje učenja studenata putem djelotvorne provjere i povratne informacije

Predstavnici različitih institucija visokog obrazovanja sastali su se na poludnevnom seminaru u petak, 18. februara da bi diskutovali o ovoj važnoj temi. Seminar je održan na Univerzitetu Crne Gore, kao dio programa podrške članovima Međufakultetske mreže za obezbjeđenje kvaliteta, okviru projekta ,,Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju” kojeg finansira EU.

01.03.2011.

Poboljšanje učenja studenata putem djelotvorne provjere i povratne informacije

Poboljšanje učenja studenata putem djelotvorne provjere i povratne informacije

Predstavnici različitih institucija visokog obrazovanja sastali su se na poludnevnom seminaru u petak, 18. februara da bi diskutovali o ovoj važnoj temi. Seminar je održan na Univerzitetu Crne Gore, kao dio programa podrške članovima Međufakultetske mreže za obezbjeđenje kvaliteta, okviru projekta ,,Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju” kojeg finansira EU.

08.02.2011.

Diplomci za 21. vijek Javno predavanje o visokom obrazovanju

Koje će osobine i vrijednosti biti potrebne diplomcima u Crnoj Gori u predstojećoj deceniji? Ne možemo da predvidimo budućnost ali možemo da pomognemo našim studentima da se unaprijed pripreme za aktivno vršenje građanskih dužnosti i u pogledu kontinuirane mogućnosti zapošljavanja. U ovom procesu, i studenti i njihovi profesori treba da se susretnu sa novim načinima rada, i da se izbore sa ,,nepotrebnim znanjem’’. U globalnoj ekonomiji koja je zasnovana na znanju, a koju odlikuju neizvjesnost, složenost, rizik i brzina, treba da se stavi akcenat na istraživanje, ,,istraživačku svijest“, formulisanje problema i interdisciplinarnu kreativnost. Ovi kvaliteti su korisni kako za biznis i privredu, tako i za uspješno vršenje građanskih dužnosti. Primjeri takvih pristupa sa različitih univerziteta će biti tema diskusije, uz izazov profesorima da postanu ,,akademici za 21. vijek’’.

28.01.2011.

Spisak kriterijuma za odabir stručnjaka za evaluaciju i akreditaciju

Spisak kriterijuma za odabir stručnjaka za evaluaciju i akreditaciju

Radna grupa Savjeta za visoko obrazovanje i Ministarstva prosvjete i sporta sastala se u utorak 25. januara 2011. sa članovima projektnog tima ’Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju’. Na sastanku se razgovaralo o kriterijumima odabira stručnjaka za evaluaciju i akreditaciju u visokom obrazovanju, a vodila ga je Dr Patricia Georgieva, vodeći konsultant za obezbjeđivanje kvaliteta iz tima IPA projekta.

26.01.2011.

Seminar o politici akreditacionih tijela

U sklopu rada na regulatornom okviru za evaluaciju i akreditaciju u Crnoj Gori, u utorak 18 januara u prostorijama Ministarstva prosvjete i sporta organizovan je seminar o politici akreditacionih tijela u okviru projekta ,,Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju” kojeg finansira EU. Seminar je namijenjen članovima Savjeta za visoko obrazovanje i vodila ga je Dr Patricia Georgieva, vodeći konsultant za obezbjeđivanje kvaliteta iz tima IPA projekta, upoznavši učesnike sa opštim funkcijama Agencije za obezbjeđivanje kvaliteta: organizacijom, upravljanjem i opcijama za kontrolu.

25.01.2011.

Sprovođenje CKO se nastavlja

Sada kada je usvojen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, Ministarstvo prosvjete i sporta i projekat „CKO i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju“, koji se finansira iz IPA fondova, planiraju zgusnut raspored aktivnosti u predstojećim mjesecima. Nova tijela za podršku i upravljanje sprovođenjem CKO-a će biti ustanovljena, izvršiće se detaljno planiranje sprovođenja, još seminara će biti organizovano u cilju podizanja svijesti o CKO-u i biće izrađene nove publikacije.