Manja slova Veća slova RSSNacionalni plan akcije za mlade

18.10.2005.

Seminar Monitoring i evaluacija- Podgorica, 13-14. oktobar 2005 godine

U okviru Nacionalnog Plana Akcije za Mlade, Ministarstvo prosvjete i nauke je, uz podršku UNICEF-a, organizovalo seminar za učesnike radnih grupa koje su formirane za sljedeće oblasti...

21.09.2005.

NPAM: Održan orjentacioni seminar radnih grupa

16. i 20. septembra 2005. godine u Ministarstvu prosvjete i nauke je održan orjentacioni seminar za učesnike radnih grupa, koje će u naredna tri mjeseca raditi na konkretizaciji ranije utvrđenih ciljeva, kao i na utvrđivanju konkretnih aktivnosti i budžeta za određene ciljeve...

(Pregled Ciljeva koji su definisani u okviru Nacionalnog plana akcije za mlade u Crnoj Gori)Download

21.09.2005.

Proces razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade 16 koraka

Proces razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade 16 koraka:

1. Vlada ulazi u partnerstvo sa PRONI-jem i CRS-om, i imenuje relevantno ministarstvo da preuzme odgovornost za proces razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade.
2. Nadležno ministarstvo imenuje Nacionalnog koordinatora za implementaciju Plana razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade...

21.09.2005.

Informativni paket: Proces razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade u Crnoj Gori

Ovaj informativni paket zamišljen je kao uvod u proces razvoja Nacionalnog plana akcije za mlade koji Vlada Republike Crne Gore sprovodi uz podršku PRONI-a. Paket, prije svega, sadrži dokumente u kojima je izložen opšti pregled i opis cijelog procesa. Nakon toga, slijedi serija dokumenata koji opisuju detalje određenih aspekata procesa i posebno detaljniji opis različitih grupa koje učestvuju u procesu, opisujući ko treba da bude u njima, koji su njihovi zadaci, odgovornosti i njihov odnos sa drugim grupama u procesu...Download