Manja slova Veća slova RSS

>

DJECA SA POSEBNIM POTREBAMA Djeca sa smetnjama u razvoju

Datum objave: 26.05.2003 00:00 | Autor: Obrazovanje djece sa posebnim potrebama

Ispis Štampaj stranicu


Djeca sa smetnjama u razvoju mogu sticati osnovno obrazovanje i vaspitanje u školi, kada nadležna komisija utvrdi da se mogu ukljuciti u redovnu nastavu.
Nacin ukljucivanja djece i organizaciju obrazovno-vaspitnog rada iz stava 1 ovog clana propisuje Ministarstvo nadležno za prosvjetu i nauku (u daljem tekstu: Ministarstvo), na predlog nadležnog Savjeta.
Djeca sa smetnjama u razvoju kojima je potrebno prilagodjeno izvodjenje obrazovnih programa, uz dodatnu strucnu pomoc ili posebni program obrazovanja i vaspitanja, ostvaruju osnovno obrazovanje i vaspitanje u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.
Obrazovanje ucenika sa poteškocama u ucenju izvodi se tako što ce škola prilagoditi metode i oblike rada i omoguciti ukljucivanje u dodatnu nastavu i druge oblike individualne i grupne pomoci. (ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Clan 10)

"Zavod"

"zavod" je ustanova u kojoj se ostvaruje vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama (smetnjama u razvoju);
(OPŠTI ZAKON O OBRAZOVANJU I VASPITANJU, Clan 18)

Izvodjaci

Vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama obavljaju predškolske ustanove, škole i zavodi, u skladu sa zakonom
(OPŠTI ZAKON O OBRAZOVANJU I VASPITANJU, Clan 27)

Provjeravanje znanja obrazovanja kod kuce

Ucenici sa posebnim potrebama koji se obrazuju kod kuce moraju steci obrazovne standarde znanja po prilagodjenim programima.
(ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Clan 38)