Manja slova Veća slova RSS

>

POZIV zainteresovanim osnovnim školama za učešće u realizaciji projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Datum objave: 18.10.2019 09:46 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Quality Education for All – Quality ED Montenegro) predstavlja trogodišnju aktivnost koju zajednički finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a u okviru zajedničkog programa pod nazivom „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. faza“. Program realizuje Odjeljenje za obrazovanje Savjeta Evrope u saradnji sa Programskom kancelarijom ove organizacije u Podgorici.

Postojeća intervencija se nadovezuje na rezultate prethodnog projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“ koji je sproveden u periodu 2017 - 2019. godina u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, Zavodom za školstvo, 25 pilot škola, lokalnim zajednicama i drugim partnerima.

Novi projekat ima za cilj da promoviše kvalitetno obrazovanje pružanjem podrške školama i lokalnim zajednicama u naporima na uklanjanju predrasuda i diskriminatornih pristupa prema osetljivim grupama, kao i prevenciji nasilja u školama. Aktivnosti će se oslanjati na Okvir kompetencija za demokratsku kulturu Savjeta Evrope za u cilju pružanja sistematske podrške na dva nivoa – školskom, uključujući lokalne zajednice kao i na nivou obrazovnih politika.

Projekat će trajati 36 mjeseci, a realizuje se u saradnji sa parnerima sa prethodnog projekta odnosno već pomenutim Ministarstvom prosvjete, Zavodom za školstvo, 40 pilot škola (25 postojećih pilot škola uz dodatak 15 novih osnovnih škola), lokalnim zajednicama i drugim partnerima.

Škole koje budu izabrane za učešće u projektu treba da promovišu koncept demokratske i inkluzivne kulture u školi kroz nastavne i vannastavne sadržaje, obuku zaposlenih, uspostavljanje prakse i aktivnosti kojima se kroz pružanje novih znanja, vještina i razumijevanja, razvijanjem stavova i ponašanja učenika, kako bi mogli da štite svoja demokratska prava i preuzmu građansku odgovornost.

Komisija za izbor novih 15 osnovnih škola biće sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (u svojstvu posmatrača). U mreži pilot škola, oformljenoj za potrebe prethodnog projekta, uglavnom su participirale srednje škole, pa se izborom isključivo osnovnih škola povelo računa o ravnomjernoj zastupljenosti jednih i drugih škola. Dodatnih 15 pilot škola biraće se na osnovu kriterijuma koji se nalaze u prilogu ovog poziva.

Potrebno je da škole, koje su zainteresovane za učešće u projektu, popune formular u prilogu i dostave prateća dokumenta: izjave koje potpisuje uprava škole, zaposleni i savjet roditelja kojima se iskazuje posvećenost unapređenju uslova u školi sa ciljem stvaranja ambijenta demokratske i inkluzivne kulture kako je to proklamovano ciljevima projekta: Škole takođe moraju iskazati spremnost za prenošenje primjera dobre prakse i podršku drugim školama u okruženju. Izjave su u slobodnoj formi, nije propisan obrazac.

Rok za dostavljanje prijavnog formulara, prateće izjave, kao i dokumenta kojima dokazuju je 1. novembar 2019. godine na email adresu Education.podgorica@coe.int. U naslovu mejla potrebno je da stoji: Prijava za učešće u realizaciji projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“- [Naziv škole].

Application form.docx

Selection criteria.docx