Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

06.10.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

06.10.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

29.09.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

29.09.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Da talenat nađe put“

19.05.2020.

UTVRĐENA LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO POTREBNU DOKUMENTACIJU NA KONKURSU ’’INKLUZIJA NA DJELU’’

U skladu sa stavom 2 člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju za Konkurs pod nazivom „INKLUZIJA NA DJELU“ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na potrebnu dokumentaciju.

15.05.2020.

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju na Konkursu „Da talenat nađe put“

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju na Konkursu „Da talenat nađe put“

13.05.2020.

JAVNI POZIV NVO - RADNA GRUPA ZA IZRADU PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTEG SREDNJEG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI (2021-2024)

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti opšteg srednjeg obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori (2021-2024), s Akcionim planom za 2021-2022. godinu.

13.05.2020.

LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO POTREBNU DOKUMENTACIJU NA KONKURSU ’’ZNANJE KROZ CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE’’

LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO POTREBNU DOKUMENTACIJU NA KONKURSU ’’ZNANJE KROZ CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE’’

08.05.2020.

Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO

Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo prosvjete objavljuje

26.03.2020.

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete pod nazivom "Da talenat nađe put", "Inkluzija na djelu" i „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“