Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mpnks.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mpnks.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

20.01.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o  načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori.

20.01.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavika/ce za člana/cu radne grupe izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavika/ce za člana/cu radne grupe izradu prijedloga Pravilnika o  načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori

Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori.

25.12.2015.

Saopštenje: Dodijeljene nagrade pobjednicima likovnog konkursa "Mir je IN, nasilje je OUT"

Saopštenje: Dodijeljene nagrade pobjednicima likovnog konkursa "Mir je IN, nasilje je OUT"

Pobjednicima likovnog konkursa na temu „Mir je IN, nasilje OUT“ u organizaciji Nansen dijalog centra Crne Gore, koji su podržali Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Zavod za školstvo, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba, danas su u velikoj sali Zavoda za školstvo dodijeljene nagrade.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanje saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (>>Službeni list CG<< 7/12), ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori.

04.11.2015.

ODLUKA o izboru člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

ODLUKA o izboru člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), ministar prosvjete mr Predrag Bošković donio je O D L U K U o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

02.11.2015.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo prosvjete objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

20.10.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

20.10.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

19.10.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu prijedloga Strategije obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu prijedloga Strategije obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Strategije obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori.

08.10.2015.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje člana/ice radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana sprovođenja strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori

JAVNI POZIV NVO za predlaganje člana/ice radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana sprovođenja strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (>>Službeni list CG<<, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana sprovođenja strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2017).