Мања слова Већа слова РСС

Е-маил адреса за слободан приступ информацијама Министарства просвјете:

спи@мпс.гов.ме

Контакт особа:

Милица Петковић

+382 20 410 122
милица.петковиц@мпс.гов.ме1) Водич за приступ информацијама у посједну Министарства просвјете 2020.пдф

2) Јавни регистри и јавне евиденције

- Дјеловодник;

- Уписник првостепеног управног поступка;

- Уписник другостепеног управног поступка

- Евиденција о државним службеницима и намјештеницима

- Евиденција о лиценцираним установама

3) Програми и планови рада

4) Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима из надлежности Министарства просвјете

5) Нацрти, предлози и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

6) Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе

7) Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином

8) Списак државних службеника и намјештеника, са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

9) Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције

10) Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

12) Списак службених возила Министарства просвјете

13) Закон о слободном приступу информацијама.пдф


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Слободан приступ информацијама

17.03.2021.

Слободан приступ информацијама 2021. године

Слободан приступ информацијама 2021. године

05.02.2020.

Слободан приступ информацијама 2020. године

Слободан приступ информацијама 2020. године

13.05.2019.

Водич за приступ информацијама у посједу Министарства просвјете

Овдје можете преузети Водич за приступ информацијама у посједу Министарства просвјете.

02.02.2019.

Слободан приступ информацијама 2019. године

Слободан приступ информацијама 2019. године

18.10.2018.

Слободан приступ информацијама 2018

Слободан приступ информацијама 2018

05.01.2017.

Слободан приступ информацијама 2017

Слободан приступ информацијама 2017

26.02.2016.

Слободан приступ информацијама 2016

Слободан приступ информацијама 2016

20.07.2015.

Слободан приступ информацијама 2015

Слободан приступ информацијама 2015