Manja slova Veća slova RSSStipendije Ministarstva prosvjete

28.04.2021.

Počela isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice za mart i april školske 2020/2021. godine

U skladu s mjerom broj 2.1.4. i mjerom 2.1.7. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija za srednjoškolce i studente romske i egipćanske zajednice za januar i februar, školske 2020/2021. godine, u iznosu od 22.500,00 €.

27.04.2021.

Počela isplata stipendija i studentskih kredita za mart i april školske 2020/2021. godine

Počela isplata stipendija i studentskih kredita za mart i april školske 2020/2021. godine

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za mart i april školske 2020/2021. godine u iznosu 351.232,00 eura.

23.02.2021.

Isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice za januar i februar školske 2020/2021. godine

Isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice za januar i februar školske 2020/2021. godine

22.02.2021.

Počela isplata stipendija i studentskih kredita za januar i februar školske 2020/2021. godine

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za januar i februar školske 2020/2021. godine u iznosu 313.892,00 eura.

30.12.2020.

Počela isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice za novembar i decembar školske 2020/2021. godine

Počela isplata stipendija srednjoškolcima i studentima romske i egipćanske zajednice za novembar i decembar školske 2020/2021. godine

U skladu s mjerom broj 2.1.4. i mjerom 2.1.7. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija za srednjoškolce i studente romske i egipćanske zajednice za novembar i decembar, školske 2020/2021. godine, u iznosu od 22.860,00 €.

30.12.2020.

Počela isplata stipendija i studentskih kredita za novembar i decembar školske 2020/2021. godine

Počela isplata stipendija i studentskih kredita za novembar i decembar školske 2020/2021. godine

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za novembar i decembar školske 2020/2021. godine u iznosu 232.892,00 eura.

03.12.2020.

RANG LISTA UČENIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU I SPISAK UČENIKA KOJI NIJESU OSTVARILI PRAVO NA ISTU

RANG LISTA UČENIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU I SPISAK UČENIKA KOJI NIJESU OSTVARILI PRAVO NA ISTU

03.12.2020.

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2020/2021. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2020/2021. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu

16.11.2020.

Spisak srednjoškolaca i studentata RE populacije koji su podnijeli zahtjev za dodjelu stipendija

Spisak srednjoškolaca/ki, studentata/kinja RE populacije koji su podnijeli zahtjev za dodjelu stipendija možete preuzeti OVDJE

16.11.2020.

SPISAK STUDENATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

U skladu sa članom 60 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 20/100) i Konkursom za dodjelu studentskih stipendija za studijsku 2020/21. godinu, kandidati sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do i zaključno sa 24. novembrom 2020. godine. Nakon toga na veb sajtu Ministarstva prosvjete biće objavljen prijedlog rang liste u skladu sa uslovima Konkursa.