Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ДОКТОРСКЕ СТИПЕНДИЈЕ „ЕУГЕН ИОНЕСЦУ“ ЗА АКАДЕМСКУ 2012/2013.

Датум објаве: 03.10.2012 11:07 | Аутор: Весна Гајевиц

Испис Штампај страницу


Министарство вањских послова Румуније упутило је позив на Конкурс за стипендије за доктоске и постдокторске студије „Еуген Ионесцу“ за универзитетску годину 2012/13.годину. Стипендије се додјељују у трајању од 3 до 6 мјесеци, почев од 01. Фебруара 2013. године. Крајњи рок за подношење пријава је 15. новембар 2012.г.

Процедура за достављање пријава:

- Сваки кандидат би требало да претходно прибави сагласност о прихвату на једном од  румунских  универзитета, након чега треба да пријаву достави регионалном бироу АУФ-е којој припада одредјени универзитет.

- Све поднијете пријаве регионални бирои АУФ-е достављају Регионалном бироу за централну и источну Европу са сједиштем у Букурешту

И - Стипендије за докторски истраживачки рад „Еуген Ионесцу“, 2012/13

Циљеви:

Докторски боравци реализују се у сједишту мреже румунских институција-чланица АУФ-е.

Само теме које су од користи за земље и универзитете, првенствено са Југа, како је дефинисано оквиром Франкофоније. Биће фаворизоване кандидатуре поријеклом из земаља централне и источне Европе.

2. Услови кандидовања:

Кандидати треба да:

- Говори француски;

- Да је редовно пријавио тезу у некој од институција-чланица АУФ-е у некој од земаља чланица/или посматрача ОИФ-е, или из Алжира; приоритет ће се давати кандидатима са Југа;

- Да имају мање од 40 година на дан закључења позива ;

- Да им је истраживачка тема која је предвидјена дисциплинама из Анекса 1 овог документа;

- Да образложи своју кандидатуру ( значај докторског истраживања за матичну институцију);

- Да попуни пријавни формулар ОНЛИНЕ, који се може преузети на адреси хттпс://формулаирес.ауф.орг;

- Обезбиједити тражена документа (погледати рубрику 9), опис истраживачког рада, дипломе, званичне потврде...:

- Да раније није користио неку докторску стипендије АУФ-е.

1.       Институције поријекла и пријема морају бити чланице АУФ-е у земљи-чланици/посматрачу ОИФ-е, или Алжиру;

2.       Румунска институција која прима мора:

- Да изрази спремност да учествује у програму стипендија „Еуген Ионесцу“ (погледати анекс 3 –Списак институција за пријем);

- Да оправда своју сагласност о прихвату кандидата;

- Да је уредно платила котизацију за АУФ-у;

- Да буде у могућности да обезбиједи логистику неопходну за ову размјену;

3. Институција поријекла треба:

- Да буде чланица АУФ-е у некој од земаља-чланица/посматрача ОИФ-е, или из Алжира;

- Да буде упозната са уплатом котизације за АУФ-у;

- Да одобри истраживачки рад који је кандидат сачинио и да своју оцјену о кандидатовом програму докторских студија.

 

3. Предупис на Програм:

Важно: румунски универзитети-чланице АУФ-е који примају стипендисте у оквиру  Програма „Еуген Ионесцу“ примају кандидатуре за стипендије за истраживачки докторски и постдокторски рад у одредјеним дисциплинама. Дисциплине и истраживачке теме прецизиране су у анексу 3 – Списак румунских  институција за пријем. Упознајте се са њим прије подношења кандидатуре. Кандидатуре које се не уклапају у истраживачке теме неће бити разматране.

1.       Предупис на Програм

Да би добили потврду о пријему од неког од румунских универзитета на којим кандидат жели да обави истраживање, он мора универзитету који прима написати  мотивационо писмо са сљедећим документима:

- Пријаву (Фицхе сигналетиqуе): име и презиме, универзитет са које долази, универзитет који га прима, предмет истраживања, дисциплину, факултет који је предложио дату тему;

- План истраживања (3-5 страница, Ариал 12, с обичним проредом);

- Копију диплом са највишим стеченим звањем и преглед оцјена;

- Најновији ЦВ са детаљним прегледом универзитетске каријере и списком публикација;

- Истраживачки план који дефинише план рада, са детаљним описом истраживања које предвидја да оствари у институцији пријема.

НБ: Сва документа треба да буду преведена на француски језик.

Овај досије треба електронски доставити (обавезно у ПДФ формату) особи задуженој за програм стипендија „Еуген Ионесцу“ у  дотичној институцији (погледати анекс 3 –списак институција за пријем). А она ће поднијети кандидатуру одговорним властима универзитета и обавијестити кандидата о исходи његове молбе. У случају позитивног мишљења, кандидат ће добити потврду о прихватању коју ће моћи да дода у свој досије за захтјев за  стипендију.

2.       Подношење молбе за стипендију АУФ-и

Кандидат треба да поднесе кандидатуру сачињену према захјтевима наведеним у рубрици 9 овог документа.

4.Избор кандидата

Биро за централну и источну Европу, након што размотре њихову прихватјивост, подносе кандидатуре процјени и класификацији Националној комисији за процјену. Након тога, досијеа се подносе Националној изборној комисији. У складу са универзитетским узусима, одлуке Националне комисије за процјену и Националне изборне комисије су неопозиве.

Резултати се дају до знања кандидатима постављањемсписка о пријему на Интернет сајт АУФ-е и Министарства вањских послова Румуније. Прихваћени кандидати су обавијештени поштом, на иницијативу  Бироа за централну и источну Европу АУФ-е.

5.Критеријуми за избор кандидата

Главни критеријуми за процедуру избора су:

- Научни квалитет досијеа (истраживачки радови, публикације...),

- Научни Циљеви  истраживања кандидата и његов значај за земљу и институцију поријекла,

- Значај досијеа кандидата за развој универзитета и земље поријекла,

- проток мобилности (приоритет имају кандидати из земаља Југа),

- франкофонска димензија пројекта

Заједнички пројекти имаће приоритет.

Кандидатуре из централне и источне Европе имаће предност.

Трајање усавршавања је од најмање 3 до највише 6 мјесеци;  а мора се реализовати у периоду од 01. фебруара до 31. јула 2013.г. Ови мјесеци не могу бити изломљени, продужавани , ни прекидани. АУФ води рачуна о прекиду усавршавања и, у мјери могућег, води рачуна о жељама корисника. Никакво продужење стипендије не може бити одобрено због кашњења у добијању визе.

7. Природа финансијске подршке АУФ-е и обавезе стипендисте

Стипендије које се додјељују обухватају искључиво и највише:

- Повратну карту коју издаје АУФ и ставља на располагање стипендисти, омогућавајући му пут (долазак-одлазак) измедју земље гдје је институција поријекла и Румуније. Карта се не може мијењати у погледу датума (АУФ бира средство транспорта; прекомјерни пртљаг се не покрива). Евентуалне финансијске пенале настале због промјене карте биће у потпуности  на терет стипендисте.

- Мјесечни износ установљен према трошковима живота  у Румунији (800 еура). Сви остали трошкови (лабораториј, смјештај, исхрана, виза, боравишна дозвола, вакцине...) иду на терет стипендисте.

- Додатак за смјештај (300 еура) исплаћује се једном, на почетку усавршавања. Помаже стипендисти да се суочи са трошковима смјештаја.

- Осигурање од болести, несреће и репатријације обавезно је у Румунији. Њега уговара АУФ. Стипендиста мора да докаже да је примио вакцине и да има тражену визу за боравак у земљи пријема и да у њој борави током цијелог трајања стипендије.

ОБАВЕЗЕ СТИПЕНДИСТЕ

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати ове прописе, а њихово непоштовање повући ће за собом укидање стипендије;

- Стипендиста се обавезује да ће реализовати укупно трајање усавршавања на румунском пријемном универзитету; званично одобрење о премјештају краћег трајања ван Румуније може одобрити АУФ , у изузетним случајевима, на претходни захтјев стипендисте; АУФ задржава право да провјерава присутност стипендисте на пријемном универзитету; недозвољена премјештања ван Румуније повлаче за собом поништавање стипендије;

- Стипендиста  се обавезује да ће, у најкраћем року, информисати службу АУФ о сваком прераном престанку истраживања;

- По истеку стипендије, од стипендисте се очекује да АУФ-И поднесе извјештај (оцјену боравка И научни И педагошки значај), у року од 2 мјесеца (1 примјерак пријемном универзитету, један примјерак универзитету с којег долази И један примјерак за АУФ); у оквиру својих активности, АУФ задржава право да објави све или дио извјештаја. АУФ такодје задржава право да списак са изабраним стипендистима подијели различитим институцијам-партнерима различитих земаља.

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати законе И прописе на снази у земљи која га прима, посебно одредби које се односе на њега/њу у области уласка И боравка на територији те земље;

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати прописе који су на снази у институцији која га прима.

КАЛЕНДАР

- 15. септембар 2012.г. – објављивање позива за кандидате

- 15. новембар 2012.г. – затварање позива за кандидате

- Друга половина новембра 2012.г. – састанак Националне комисије за процјену

- 28. Новембар 2012.г.- састанак Националне изборне комисије

- Крај новембра 2012.г. – објављивање резултата

- Почетак децембра 2012.г. – обавјештавање кандидата

- 01. Фебруара-31. Јула 2013.г. –период реализације боравка (3-6 мјесеци)

Кандидати ће бити обавијештени  о резултатима избора на иницијативу Бироа за централну И источну Европу АУФ-е.

9. састављање досијеа за кандидатуру

                                   ДОКУМЕНТА КОЈА ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Пажња:  Досије кандидатуре треба да буде комплетиран ОНЛИНЕ. Кандидат може комплетирати  само један досије за кандидатуру.

1.       Кандидатура ОНЛИНЕ:

Да би била комплетна И ваљана, кандидатура мора да садржи сљедеће папире (додати уз формулар, као аттацхмент):

- Формулар Захјтев за стипендију за докторско истраживање, правилно попуњен (формулар је онлине), а може  се преузети на адреси хттпс://формулаирес.ауф.орг

- Детаљан опис тезе (најмање 5 страница, Тимес неw Роман 12, размак 1.5);

- Истраживачки протокол који утврдјује план рада који покрива истраживачки период, од уписа до предвидјеног датума одбране тезе, са детаљним програмом истраживања које се предвидја у институцији која прима, одобреног И потписаног од два одговорна научника (у земљи поријекла И из земље пријема);

- Актуелни Цуррицулум Витае са детаљима о универзитетској каријери И са детаљним списком публикација, саопштења И истраживачких извјештаја

- Мотивационо писмо (значај докторског истраживања, значај за његову институцију поријекла, итд.)

- Копију посљедње  стечене дипломе И преглед оцјена; ова два документа треба да буду преведена, уколико нису издата на француском језику, уз судски превод

- Копију доказа о упису, или индекса за академску 2011/12.г. са институције поријекла, или доказ о пријављеној тези/или захтјев за упис за академску 2012/13.г. (уколико је 2012/13. прва година  тезе);

- Потврда о сагласности одговорног научника у институцији поријекла (декан, продекан, директор школе , итд.) која оправдава и аргументује кандидатуру на научном плану, а на основу рубрике 5 „Критеријуми за избор кандидатура“;

- Потврда директора тезе која оправдава и аргументује кандидатуру на научном плану, а на основу критеријума из рубрике 5 „Критеријуми за избор кандидатура“

- Потврда о сагласности главног научника у институцији која прима, којом се правда И аргументује кандидатура на научном плану, а на основу критеријума из рубрике 5 “Критеријуми за избор кандидатура”, детаљно наводећи активности које ће слиједити током периода усавршавања;

- Потврда о прихватању од директора Школе за докторске студије, или декана факултета румунске институције која прима, којом се Правда И аргументује кандидатура на научном плану И на основу критеријума наведеним у рубрици  5 “Критеријуми за избор кандидатура”, доказујући његову способност да да организује жељено истраживање И пружи логистику (погледати рубрику 2 овог документа);

Једно писмо прихвата довољно је, под условом да га је потписао главни научник И директор Школе за докторске студије, или декан факултета, И треба да носи печат институције.

2. СЛАЊЕ ДОСИЈЕА КАНДИДАТУРЕ У ОРИГИНАЛУ БИРОУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ИСТОЧНУ ЕВРОПУ АУФ-е – фаза која је обавезна И за кандидате које је изабрао И обавијестио БЕЦО

Изабрани стипендисти треба да оригинале свих тражених докумената пошаљу на адресу (изузев формулара за тражење стипендије) Бироа за централну И источну Европу АУФ-е (погледати анекс 2 “ Документ о подношењу”).

ПАЖЊА:

Неће бити прихваћен ни један документ након процјене садашњег досијеа, чак И ако је позив за кандидатуре још отворен. Сва документа која чине досије треба да буду на француском језику. Уколико неки од њих недостаје, то ће повлачити одбијање досијеа. Кандидат може поднијети само један досије за кандидатуру.