Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Конкурс за додјелу стипендија за дефицитарне квалификације за школску 2017/2018. годину

Конкурс за додјелу стипендија за дефицитарне квалификације за школску 2017/2018. годину
Датум објаве: 11.05.2017 12:33 | Аутор: ПР служба Министарства просвјете

Испис Штампај страницу


На основу члана 134а Општег закона о образовању и васпитању (»Службени лист РЦГ«, бр. 64/02, 31/05, 49/07 и »Службени лист ЦГ«, бр. 45/10, 45/11, 39/13 и 44/13) и члана 3 став 1 Правилника о ближим критеријумима и условима за додјелу стипендија талентованим ученицима основних и средњих школа (»Службени лист ЦГ«, бр. 41/12 и 39/15), Министарство просвјете р а с п и с у ј е Конкурс за додјелу стипендија за дефицитарне квалификације за школску 2017/2018. годину.

Министарство просвјете ће, у складу са овим Конкурсом, додијелити 110 стипендија за дефицитарне квалификације за које се образују ученици првог разреда стручних школа, од чега је за 15 стипендија средства обезбиједила Привредна комора Црне Горе:

- 50 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Кувар (по десет стипендија за ученике ЈУ Средња стручна школа у Бијелом Пољу, ЈУ Средња мјешовита школа „Данило Киш“ у Будви, ЈУ Средња мјешовита школа „Бећо Башић“ у Плаву, ЈУ Средња стручна школа у Пљевљима и ЈУ Средња стручна школа у Рожајама);

- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Конобар (ЈУ Средња мјешовита школа „Данило Киш“ у Будви);
- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Пекар (ЈУ Средња стручна школа „Спасоје Распоповић“ у Подгорици);
- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Електроинсталатер (ЈУ Средња електротехничка школа „Васо Алигрудић“ у Подгорици);
- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Заваривач (по пет стипендија за ученике ЈУ Средња стручна школа „Иван Ускоковић“ у Подгорици и ЈУ Прва средња стручна школа у Никшићу);
- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Водоинсталатер (ЈУ Средња грађевинско-геодетска школа „Инж. Марко Радевић“ у Подгорици);
- 10 стипендија за ученике који се образују по образовном програму Керамичар (ЈУ Средња грађевинско-геодетска школа „Инж. Марко Радевић“ у Подгорици).

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на учешће на конкурсу могу остварити ученици који су завршили основну школу.
Стипендија ученицима се додјељује без обавезе враћања, одобрава се за једну школску годину и исплаћује се у мјесечном новчаном износу у десет једнаких мјесечних рата ученицима који имају статус редовног.

ДОКАЗИ

Успјех ученика доказује се образовном исправом школе у којој је ученик завршио основно образовање.
Награде са такмичења доказују се дипломама организатора такмичења

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Додјела стипендија ученицима врши се на основу сљедећих критеријума:
1) успјеха оствареног у основној школи,
2) освојених награда на државним и међународним такмичењима, стечене у току основног образовања.

Вредновање критеријума

Успјех, остварен у основној школи вреднује се тако што се просјечна оцјена из седмог, осмог и деветог разреда помножи са корективним фактором 5.

Освојене награде на државним и међународним такмичењу вреднују се се на следећи начин:

1) Државно такмичење у знању:
- прва награда 20 бодова
- друга награда 18 бодова
- трећа награда 16 бодова

2) Остала државна такмичења:

- прва награда 16 бодова
- друга награда 14 бодова
- трећа награда 12 бодова

3) Међународно такмичење у знању:
- прва награда 30 бодова
- друга награда 28 бодова
- трећа награда 26 бодова

4) Остала међународна такмичења:
- прва награда 26 бодова
- друга награда 24 бода
- трећа награда 22 бода.

За награде стечене у колективним наступима број бодова се утврђује тако што се бодови дијеле са бројем носилаца награде.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ И ПРЕСТАНКУ СТИПЕНДИЈЕ

Одлуку о додјели и престанку стипендије ученицима доноси комисија коју именује Министарство.
Уколико се пријави више кандидата од броја предвиђеног конкурсом, предност имају кандидати који имају већу просјечну оцјену, као и већи број освојених награда на државним и међународним такмичењима из наставних предмета.
Приједлог ранг листе кандидата који су остварили право на стипендију, објављује се на интернет страници Министарства (www.мпс.гов.ме/министарство/конкурси);
Ученик, односно родитељ ученика, има право приговора министру на приједлог ранг листе, у року од осам дана од дана објављивања резултата на интернет страници Министарства.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Одлука министра је коначна.

Ученику престаје стипендирање, ако:

- наставничко вијеће школе изрекне дисциплинску мјеру искључења из школе,
- самовољно промијени или напусти школу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици који конкуришу за стипендију, достављају:
1. Пријаву (формулар за пријављивање налази се на интернет страници Министарства (www.мпс.гов.ме/министарство/конкурси);
2. Потврду Школе о пријави на Конкурс за упис ученика у први разред средње школе;
3. Свједочанства из ВИИ, ВИИИ и ИX разреда основне школе;
4. Овјерене копије доказа о освојеним наградама на државним и међународним такмичењима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Подношење докумената је од 12. јуна до 23. јуна 2017. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Поднијета конкурсна документа се не враћају.
Документа треба доставити лично или поштом на адресу:

Министарство просвјете, Вака Ђуровића б.б. поштански фах 110, Подгорица

Текст конкурса и пријавни формулар налази се на интернет страници Министарства просвјете (www.мпс.гов.ме/министарство/конкурси)
Контакт телефон: (020) 410 147.

Пријава за стипендије за дефицитарне квалификације.доц