Manja slova Veća slova RSS

>

Predstavljeni rezultati projekta "Zdravlje = glava + srce + ruke"

Predstavljeni rezultati projekta "Zdravlje = glava + srce + ruke"
Datum objave: 22.12.2017 14:25 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U JU OŠ „Milija Nikčević“ u Nikšiću 21. decembra 2017. godine je održan okrugli sto na kojem su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta "Zdravlje = glava + srce + ruke" koji je odabran na konkursu u okviru programa “aces – djeluj lokalno” (Akademija škola iz Centralne Evrope), sa idejom da se podigne svijest učenika o načinu života i posljedicama sa kojima se suočavaju učenici sa dijabetesom na svakodnevnom nivou.

Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete, a finansira ga ERSTE fondacija, uz koordinaciju Interkulturelles Zentruma u saradnji sa Nadacia Slovenskej sporitel'ne. Partneri u realizaciji su JU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ u Brezoviku i Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM.

Na okrukrolom stolu goste je pozdravila Slavica Perošević, direktorica JU OŠ „Milija Nikčević“, članica koordinatorskog tima projekta ističući da je projekat samo početak djelovanja na datu temu.

Doktorica Gordana Reljić iz partnerske organizacije Bolnica za specijalne plućne bolesti Brezovik je istakla činjenicu da je tema dijabetesa po prvi put bila predmet obrazovnog projekta u školama.

Ispred Ministarstva prosvjete učesnicima se obratila Milodarka Vukašinović, govoreći o aces mreži i ističući vidljivost projekta na lokalnom i međunarodnom nivou.

Svetozar Bajović, rukovodilac sektora za kulturu, Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i socijalno staranje iz opštine Nikšić je govorio o važnosti saradnje sa lokalnom zajednicom ističući prepoznatljivost škole po realizovanim aktivnostima.

Nastavnica engleskog jezika i koordinatorka projekta Dragana Radoman i učenica IX razreda Jelena Šućur su predstavile aktivnosti u okviru projekta. One su objasnile da je nakon istraživanja o trenutnom znanju o dijabetesu i načinima pružanja pomoći i podrške učenicima sa dijabetesom organizovano predavanje o dijabetesu, nakon čega je projekat predstavljan na međunarodnoj konferenciji u Senecu u Slovačkoj.

Na drugom predavanju koje je održano na Dan borbe protiv dijabetesa, učenici su imali priliku da izmjere nivo glukoze u krvi. Potom su održani časovi u odjeljenjskim zajednicama učenika sa dijabetesom, koje je vodio roditelj. Na samom kraju projekta je urađeno i završno istraživanje.
Doktorica Dragica Gudelj iz JU Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr Jovan Bulajić" u Brezoviku je sa učesnicima podijelila njeno iskustvo sa održanih predavanja o dijabetesu, reakcije i zainteresovanost učenika.


Roditelj učenice sa dijabetesom Zoran Nikčević je podijelio svoja iskustva sa realizovanih časova u odjeljenjskim zajednicama, prilikom kojih je razgovarano sa učenicima o dijabetesu kao zdravstvenom stanju, upoređujući dnevne navike učenika i ističući volju i istrajnost kao bitne faktore uspješnosti.

Tanja Jovanović, pedagoškinja škole i članica koordinatorskog tima projekta je prezentovala uporednu analizu istraživanja na početku i kraju projekta.

Zaključci:
- Možemo konstatovati da se nakon predviđenih aktivnosti nivo znanja učenika o dijabetesu povećao u odnosu na neki prethodni period.
- Učenici imaju veliku želju da pomognu u;enicima sa dijabetesom i spremni su da reaguju u specifičnim situacijama u kojima se očekuje njihova pomoć i podrška.
- Neophodno je pratiti kako će se dalje odvijati situacija u odjeljenjima radi olakšavanja adaptacije djeci koja imaju dijabetes.

Preporuke:
- Kontinurana saradnja svih aktera
- Nastavak aktivnosti
- Radionice sa roditeljima
- Uključivanje ostalih odjeljenskih zajednica
- Praćenje i pružanje podrške