Manja slova Veća slova RSS

>

Održana Nacionalna konferencije „Digitalne vještine i kompetencija kod odraslih“

Održana Nacionalna konferencije „Digitalne vještine i kompetencija kod odraslih“
Datum objave: 27.01.2020 08:42 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete je u petak, 24. januara 2020. godine, organizovalo završnu Nacionalnu konferenciju „Digitalne vještine i kompetencije kod odraslih“ u Podgorici. Učesnici konferencije bili su predstavnici organizatora obrazovanja odraslih u Crnoj Gori.

Marina Matijević, načelnica IT sektora u Ministarstvu prosvjete, upoznala je učesnike sa podacima iz Meis-a koji se tiču oblasti obrazovanja odraslih, sa fokusom na programe za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija. U Crnoj Gori ima ukupno 31 organizator obrazovanja odraslih koji nude programe za unapređenje digitalnih znanja i vještina, dok je u 2019. godine ukupno 122 kandidata završilo ove obuke.

Gordana Bošković, samostalna savjetnica u Centru za stručno obrazovanje, je predstavila učesnicima EU preporuke koje treba da budu uvažene i sprovedene u Crnoj Gori kada je u pitanju ova oblast.

PR služba Ministarstva prosvjete

U drugom dijelu radnog dana, Jasna Pejović, izvršna direktorica Edukativnog centra ua djecu i mlade „DigitalBee – Digitalna Akademija“ je govorila o kompetencijama i vještinama neophodnim za uspjeh u digitalnom dobu. Od ukupno 10 poslova, za njih 7 se traži znanje iz informacionih tehnologija. Pejović je govorila i o mogućnostima koji digitalni svijet nudi ne samo za mlade već i za odrasle i starije osobe. Međutim, u moru informacija koji nudi digitalni svijet, treba biti obučen da se koriste informacije koje su tačne, precizne i kvalitetne. Zaštita podataka je od izuzetne važnosti za sve nas koji koristimo digitalne tehnologije. Podjednako je važno da budemo kreatori u digitalnom svijetu, ne samo korisnik tog svijeta. Jedino mjesto gdje se mašine sa čovjekom ne mogu takmičiti jesu meke vještine, socijalno-emotivne vještine, i to je no o čemu treba voditi računa kada je u pitanju razvoj obrazovanja i uticaj vaspitanja.

Natalija Đaletić, izvršna direktorica Edukativnog centra „Montenesoft“, organizatora obrazovanja odraslih, je učesnike upoznala sa digitalnim vještinama i kompetencijama koje je neophodno imati za budućnost, odnosno za kreativne industrije. Ono što zavisi od nas samih, jeste upravo kreativnost, a današnji edukatori upravo treba da imaju visok nivo kreativnosti u svom radu. To je karakteristika o kojoj se razgovara na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do visokog obrazovanja, karakteristika koja će unaprijediti rad svih kompanija. U Crnoj Gori je tek prošle godine urađeno prvo mapiranje kreativnih industrija, a to su muzeji, biblioteke i baština, muzika, vizuelne i izvođačke umjetnosti, dizajn, film, fotografija i druge. Upravo se u ovim oblastima otvara prostor za nova radna mjesta i kod nas, odnosno za nove programe u obrazovanju.

Konferencija je održana iz sredstava projekta „Nacionalni koordinator za realizaciju Evropske agende za učenje odraslih za 2018.-2019. godine“ koji pripada Erasmus+ programu, a čiji je nosilac Ministarstvo prosvjete za Crnu Goru.