Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI KONKURS „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“

JAVNI KONKURS „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“
Datum objave: 04.03.2020 12:56 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete, objavljuje

JAVNI KONKURS
„Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti
institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podrška cjeloživotnom učenju

Obrazac prijave.docx