Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

К О Н К У Р С ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА СТУДИЈСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

К О Н К У Р С ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА СТУДИЈСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Датум објаве: 20.07.2020 08:00 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


На основу члана 109 Закона о високом образовању („Службени лист ЦГ”, бр. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 и 72/19) и члана 33 став 2 Правилника о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза („Службени лист РЦГ”, број 12/07 и „Службени лист ЦГ”, бр. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 и 44/18), Министарство просвјете расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА
ЗА СТУДИЈСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Министарство просвјете ће у складу са овим конкурсом додијелити 352 стипендије студентима основних и специјалистичких академских и примијењених студија, од чега:
- 200 стипендија студентима који продужавају право на стипендију;
- 40 стипендија студентима природних наука, који први пут конкуришу за стипендију;
- 60 стипендија студентима друштвених наука, који први пут конкуришу за стипендију;
- 20 стипендија лицима с инвалидитетом; и
- 32 стипендије за дефицитарна занимања.


УСЛОВИ КОНКУРСА

Право да конкуришу за стипендију имају најбољи студенти на другој и наредним годинама студија, који су први пут уписали семестар текуће студијске године, нијесу губили ни једну годину током студија, који су према наставном програму установе високог образовања на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли индекс успјеха најмање 9,00.
Најбољим студентима сматрају се студенти који у одређеним научним дисциплинама посједују особите склоности за научни или умјетнички рад и награде стечене на међународним и државним такмичењима.


КРИТЕРИЈУМИ

Уколико се пријави више кандидата, предност имају кандидати који имају већу просјечну оцјену, односно индекс успјеха у току студија, као и већи број освојених награда на државном и међународном такмичењу.
Приликом додјеле стипендија најбољим студентима, комисија полази од заступљености студијских програма и утврђује број стипендија које се додјељују студентима природних односно друштвено-хуманистичких наука.
Приједлог ранг листе кандидата који су остварили право на стипендију објављује се на интернет страници Министарства.
Кандидат има право приговора на приједлог ранг листе Министарству у року од осам дана од дана објављивања.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Стипендија се додјељује без обавезе враћања.
Студенти који остваре право на стипендију не могу бити и корисници студентског кредита за исту студијску годину.
Стипендија се одобрава за једну студијску годину и исплаћује у 10 мјесечних рата.
Критеријуми за додјелу стипендије одређени су у складу са чл. 36 и 37 Правилника.


ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

Министарство ће за студијску 2020/2021. годину, у складу са овим конкурсом, додијелити 20 стипендија студентима који се образују за дефицитарна занимања за наставу математике, физике и хемије, и то:
– математике - 7 стипендија;
– физике - 7 стипендија; и
– хемије - 6 стипендија.

Министарство ће за студијску 2020/2021. годину, додијелити 12 стипендија студентима који се образују за дефицитарна занимања за наставу на албанском језику и проучавање ромског језика за студенте РЕ популације, и то:
– црногорски језик и књижевност - 2 стипендије;
– математика - 2 стипендије;
– физика - 2 стипендије;
– хемија или биологија 1- стипендија;
– музичка умјетност 1- стипендија;
– ликовну умјетност 1 стипендија;
– италијански језик 1 стипендија; и
– проучавање ромског језика за студенте РЕ популације 2 стипендије.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти који први пут конкуришу за стипендију достављају:
1. Пријаву (формулар за пријављивање налази се на интернет страници Министарства (www.мпс.гов.ме/министарство/конкурси);
1. Препоруку професора;
2. Потврду о студирању;
3. Увјерење о положеним испитима са претходних година студија;
4. Овјерене копије доказа о освојеним наградама на државним и међународним такмичењима (награде стечене у току студија); и
5. Увјерење о држављанству или копија биометријске личне карте.


Студенти који продужавају право на стипендију достављају:
2. Пријаву (формулар за пријављивање налази се на интернет страници Министарства (www.мпс.гов.ме/министарство/конкурси);
3. Препоруку професора;
4. Потврду о студирању;
5. Увјерење о положеним испитима са претходне године студија (студијска 2019/2020. година);
6. Овјерене копије доказа о освојеним наградама на државним и међународним такмичењима (само из претходне године студија); и
7. Увјерење о држављанству или копија биометријске личне карте.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење докумената је од 1. септембра до 16. октобра 2020. године. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Документа се достављају у форми оригинала или овјерене копије.
Поднијета конкурсна документација се не враћа.

Документа треба доставити поштом на адресу:
Министарство просвјете
Директорат за високо образовање, Дирекција за ученички и студентски стандард
Ул. Вака Ђуровића б. б.
81000 Подгорица
Поштански фах 110


Пријавни формулар можете преузети ОВДЈЕ 

Контакт телефон: 020 410 118