Manja slova Veća slova RSS

>

Održana javna rasprava o nacrtu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja za period 2021-2025

Održana javna rasprava o nacrtu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja za period 2021-2025
Datum objave: 29.10.2020 14:29 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Danas je, u organizaciji Ministarstva prosvjete, održan onlajn sastanak na kome je predstavljen nacrt Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja za period 2021-2025. godine, koji je pripremljen u skladu sa Programom rada Vlade za 2020. godinu. Cijeneći epidemiološku sistuaciju i preporuke, te potrebu da se obavi najšira konsultacija i javna rasprava, sastanak je održan putem platforme Teams.

U javnoj raspravi učestvovali su članovi Radne grupe, predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, vaspitno–obrazovnih ustanova, akademske i civilne zajednica. Takođe, u javnu raspravu su se uključili i predstavnici svih javnih predškolskih ustanova (rukovodioci, stručni saradnici, vaspitači- praktičari), kao i predstavnici privatnih predškolskih ustanova.

Strategija se bazira na principima participacije, partnerstva, saradnje, održivosti, racionalnosti, kontinuiteta, kvaliteta usluga, uslova, iskustvenosti, inovativnosti, dostupnosti, individualizacije, integrisanosti, ekonomičnosti, transparentnosti, kao i da teži da svakom djetetu obezbijediti pristup i kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Orijentisana je na povećanje obuhvata djece ranim i predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, unapređenje i obezbjeđivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, s posebnim fokusom na rani razvoj djece iz osjetljivih grupa.

Tokom prezentacije prikazano je trenutno stanje: obuhvat, kapaciteti, kompetencije kadra, ukazano na ključna postignuća u prethodnom periodu, s osvrtom na ostvarenost principa pravednosti i dostupnosti ranog obrazovanja. Prikazan je pregled tzv. SWOT analize: postojeće prednosti, slabosti, šanse i izazovi, na čijem temelju su dati vizija i ciljevi, s razradama kroz ključne aktivnosti.

Nakon toga uslijedio je konstruktivan dijalog sa zaključkom o zajedničkoj posvećenosti kvalitetnom razvoju i ranom učenju svakog djeteta u Crnoj Gori.

 

PR služba Ministarstva prosvjete