Manja slova Veća slova RSS

>

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2020/2021. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu

Datum objave: 03.12.2020 14:14 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07, 16/07 i »Službeni list CG«, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18 i 100/20) i Konkursom za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2020/2021. godinu, Komisija za dodjelu stipendija najboljim studentima, utvrdila je rang listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2020/2021. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu, po sljedećim kriterijumima:

- Studentima društvenih i humanističkih nauka, novim korisnicima, koji prvi put konkurišu za stipendiju i koji su ostvarili prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija 9,76 i više;

- Studentima prirodnih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka, novim korisnicima, koji prvi put konkurišu za stipendiju, koji su ostvarili prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija 9,57 i više;

- Studentima starim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju u studijskoj 2020/2021. godini, a koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00, odnosno koji su ispunili uslove u skladu sa Konkursom i Pravilnikom.

Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Studentske stipendije 2021..xls