Manja slova Veća slova RSS

>

Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2021/2022. godinu

Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2021/2022. godinu
Datum objave: 07.12.2020 09:13 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Rumunije dodijeliti izvjestan broj stipendija stranim državljanima zemalja koje nisu članice EU, za akademsku 2021/2022. godinu.

1. Opšti uslovi za dodjelu stipendija

O dodjeli stipendija odlučivaće Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije i Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Rumunije, a na osnovu kvaliteta prispjelih aplikacija. Stipendije se dodjeljuju za studije na rumunskim visokoškolskim institucijama u Rumuniji.

Kome su stipendije namijenjene?

Stipendije su namijenjene stranim državljanima iz zemalja koje nisu članice EU, uz izuzetak sljedećih osoba koje ne mogu biti birane za ovaj program:
• Državljani Rumunskog porijekla, ili koji su dio rumunskih istorijskih zajednica u blizini Rumunije ,
• Državljani koji su tražili ili stekli oblik zaštite u Rumuniji,
• Osobe bez državljanstva čiji se boravak na teritoriji Rumunije zvanično priznaje u skladu sa zakonom,
• Članovi diplomatskog ili konzularnog tijela, ili članovi porodica diplomatskih i konzularnih tijela akreditovanih u Rumuniji, članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatakih misija i konzularnih službi akreditovanih u Rumuniji,
• Članovi osoblja međunarodnih organizacija osnovanih u Rumuniji, ili članovi osoblja međunarodnih organizacija u Rumuniji,
• Korisnici stipendije Države Rumunije za isti ciklus studija.

Da bi bio izabran, kandidat za stipendiju mora da:
• Podnese kompletan dosije (pogledati tačku 4.),
• Da podnese dokumentaciju o završenom školovanju koju je izdala akreditovana/priznata obrazovna institucija u zemlji izdavanja,
• Da se ponaša u skladu sa metodologijom za podnošenje (pogledati tačku 2.),
• Da se ponaša u skladu sa datumima upisa (pogledati tačku 3.).


Koje nivoe studija pokriva stipendija?

a) Osnovne studije - Program je namijenjen svršenim srednjoškolcima gimnazije, ili ekvivalentne srednje škole, kao i kandidatima koji traže nastavak studija u Rumuniji. Kompletni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima izabranog fakulteta, a završava se finalnim ispitom (diplomskim);
b) Master studije - Program je namijenjen kandidatima koji su završili univerzitetske studije, a traje od 1 godine, ili 1,5 godine do 2 godine, a završava se odbranom disertacije;
c) Doktorske studije - Program je namijenjen kandidatima koji su završili osnovne/master studije, a traje od 3 do 5 godina, u zavisnosti od profila odabranog fakulteta, a završava se prezentacijom doktorske teze.
Koji je jezik studija?
Kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu među stranim državljanima, korisnici ovih stipendija za osnovne i master studije mogu studirati samo na rumunskom jeziku. Izuzetak su kandidati za doktorske studije koji mogu birati studije na rumunskom, ili stranom jeziku koji utvrđuje fakultet. Za kandidate koji ne znaju rumunski nudi se dodatna pripremna godina za učenje rumunskog uz izuzetak dobitnika stipendija za doktorske studije koji su izabrali da studiraju na stranom jeziku.

Sljedeće kategorije osoba ne moraju da se upišu na pripremnu godinu učenja rumunskog jezika:
a) Oni kandidati koji podnesu dokumentaciju o školovanju na rumunskom jeziku (diplome, sertifikati), ili dokumentaciju o studiranju, školska svjedočanstva o najmanje 4 uzastopno završene godine u Rumuniji u nekoj obrazovnoj jedinici/instituciji rumunskog nacionalnog sistema.
b) Oni kandidati koji , kako bi se upisali na univerzitetske studije, polože test iz rumunskog jezika organizovanog u skladu sa važećim propisima.
c) Oni kandidati koji, kako bi se upisali na univerzitetske studije, podnesu sertifikat o zadovoljavajucem znanju rumunskog jezika, na nivou od najmanje B1, u skladu sa važećim propisima.

Oblasti studija: Zainteresovani kandidati mogu aplicirati za sljedeće oblasti: arhitektura, vizuelne umjetnosti, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, političke i administrativne nauke, studije u oblasti obrazovanja, društvene i humanitarne nauke, tehnika, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterina. Stipendije se neće dodjeljivati za oblast medicine, stomatologije i farmacije.


2. Kako podnijeti Aplikacioni dosije? –
Kandidati treba da aplikaciju podnesu elektronski ili poštom, posredstvom diplomatskih misija. Dosijea poslata poštom, ili direktno Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, kao i dosijea primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Odbijene aplikacije se ne vraćaju.

3. Datumi upisa:

Period upisa počinje svake godine 15. novembra za narednu godinu. Rok za dostavu aplikacija je 30. april 2021. godine. Kandidat treba da se raspita o datumima i uslovima upisa kod diplomatske misije kojoj želi da da podnese aplikaciju.


Potrebna dokumentacija:

4.1. Valjano popunjen Aplikacioni formular za stipendiju Rumunije i aplikacioni formular za izdavanje „prihvatnog pisma“ (ANNEX1). Kako bi pomogli kandidatima, kompletni spisak akreditovanih visokoškolskih institucija u Rumuniji mogu se naći na sljedećem linku: https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior
Imajte u vidu da se stipendije NE dodjeljuju za oblast medicine, stomatologije i farmacije.

4.2. Ovjerene kopije školskih diploma (maturska diploma ili njen ekvivalent + univerzitetska/master ili doktorska diploma (ukoliko je potrebno), kao i njihov prevod na rumunski, francuski ili engleski jezik ovjeren od sudskog rumača.
4.3. Ovjerene kopije prepisa ocjena sa završenih studija i njihov ovjeren prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik.
4.4. Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih i njegov prevod od sudskog tumača za rumunski, francuski ili engleski jezik.
4.5. Kopija prve tri strane pasoša.
4.6. Curriculum Vitae na engleskom ili francuskom jeziku, u formatu datom u ANNEX-u 2, a za doktorske studije napraviti plan rada (letter of intent) na engleskom, francuskom ili rumunskom jeziku.

U aplikacionu dokumentaciju treba dodati i sljedeće (samo za kandidate koji pripadaju specifičnoj kategoriji navedenoj za svaki dokument):
• Kopija dokaza o promjeni imena (ako je to slučaj) i njegov ovjeren sudski prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik,
• Kopija uvjerenja koji dokazuje polaganje mature, diplomiranja ili magistarskog ispita za one koji još nemaju diplomu i njihov ovjeren sudski prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik.
• Kopija uvjerenja koje dokazuje da je kandidat na završnoj godini studija i da će završni ispiti imati krajem školske/univerzitetske godine.
• Kopiju prepisa ocjena koji pokazuje akademski uspjeh osobe na završnoj godini studija do momenta podnošenja aplikacionog dosijea, i njegov sudski ovjeren prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik.
• Kopiju uvjerenja o završenoj pripremnoj godini učenja rumunskog jezika, ili uvjerenja o nivou znanja rumunskog jezika.
• Kopiju sudski ovjerene izjave o roditeljskoj saglasnosti, kad se radi o kandidatima koji nisu punoljetnji.
5. Objavljivanje rezultata i formalnosti za prihvaćene kandidate

Rezultati selekcije biće objavljeni 15. jula svake godine i dostavljeni svakoj diplomatskoj misiji koja je aplikacije podnijelka Ministarstvu vanjskih poslova Rumunije.

• Za prihvaćene studente, Ministarstvo obrazovanja i istraživanja izdaće „Prihvatno pismo za studije u Rumuniji“, u kojem će biti navedena obaveza da se završi pripremna godina učenja rumunskog jezika i visokoškolska institucija na kojem će završiti studije. Ministarstvo vanjskih poslova izdaće kandidatu „Pismo o prihvatanju“ preko diplomatske misije kojoj je aplikacija podnijeta, na osnovu prijave podnijete uz aplikaciju.
• „Pismo o prihvatanju na studije u Rumuniji“ je obavezno kako bi se dobila viza za duži boravak i radi upisa.
• Ukoliko kandidat u aplikacionom formularu navede samo jednu opciju za svoj upis, a tu mu opciju određeni univerzitet ne može pružiti, Ministarstvo obrazovanja i istraživanja zadržava pravo da kandidatu predloži alternativnu opciju u istoj oblasti studija, zavisno od raspoloživih mjesta na rumunskim visokoškolskim institucijama.
Nakon što prime „Prihvatno pismo“ sa alternativnim predlogom, kandidat može prihvatiti stipendiju, ili odustati.

• Nakon što dobiju „Prihvatno pismo“, student će rumunskoj diplomatskoj misiji kojoj je podnio aplikaciju, do roka koji je misija odredila, odgovoriti da li prihvataju ili odbijaju stipendiju i, ukoliko prihvataju, zatražiće vizu za duži boravak. Studenti koji su podnijeli aplikacije posredstvom stranih diplomatskih misija akreditovanih u Bukureštu, i one koji budu prihvaćeni kontaktiraće, Ministarstvo vanjskih poslova kako bi se izjasnili da li odbijaju/ili prihvataju stipendiju. Ukoliko prihvataju, treba da započnu proceduru dobijanja dugoročne vize za studije.


Zainteresovani kandidati treba da prvo zakažu prijem u Ambasadi Rumunije u Podgorici, na telefon br. (020) 618 040 i da, u zakazanom terminu, podnesu navedenu dokumentaciju, ali najkasnije do 30. aprila 2021. godine.
Adresa Ambasade Rumunije u Podgorici: Prve proleterske 5, 81000 Podgorica
Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani mogu zvati na tel. br. (020) 618 040, kontakt osoba: gospodin Radu Gorincioi; ili pisati na e-mail adresu: ambs.romania.mne@t-com.me


Stipendije se nude za sljedeće nivoe:

d) Osnovne studije - Program je namijenjen svršenim srednjoškolcima gimnazije, ili ekvivalentne srednje škole, kao i kandidatima koji traže nastavak studija u Rumuniji. Kompletni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima izabranog fakulteta, a završava se finalnim ispitom (diplomski);
e) Master studije - Program je namijenjen kandidatima koji su završili univerzitetske/postdiplomske studije, traje od 1,5 do 2 godine, a završava se odbranom disertacije;
f) Doktorske studije - Program je namijenjen kandidatima koji su završili osnovne/postdiplomske (master) studije, a traje od 3 do 5 godina, u skladu sa zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se prezentacijom doktorske teze. Prijem na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Stipendije su namijenjene stranim državljanima iz zemalja koje nisu članice EU

Oblasti studija: Zainteresovani kandidati mogu aplicirati za sljedeće oblasti: arhitektura, vizuelne umjetnosti, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, političke i administrativne nauke, studije u oblasti obrazovanja, društvene i humanitarne nauke, tehnika, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterina. Stipendije se neće dodjeljivati za oblast medicine, stomatologije i farmacije.

Jezik studija: Kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu među stranim državljanima, korisnici ovih stipendija mogu studirati samo na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski nudi se dodatna pripremna godina za učenje rumunskog.

Aplikacioni dosije mora biti podnijet posredstvom diplomatskih misija. Dosijea poslata poštom, ili direktno Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, kao i dosijea primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Odbijene aplikacije se ne vraćaju.

Potrebna dokumentacija:

6. Propratno pismo koje izdaje diplomatska misija zemlje porijekla akreditovana u Bukureštu, ili diplomatska misija Rumunije u zemlji porijekla ili prebivališta;
7. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za stipendiju u Rumuniji.
8. Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunije u cilju izdavanja „Prihvatnog pisma“ (letter of acceptance) za studije u Rumuniji“.
9. Ovjerene kopije školskih diploma (maturska diploma ili njen ekvivalent + univerzitetska/master ili doktorska diploma (ukoliko je potrebno), kao i njihov prevod na rumunski, francuski ili engleski jezik ovjeren od sudskog rumača.
10. Ovjerene kopije prepisa ocjena i njihov ovjeren prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik.
11. Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih i njegov prevod od sudskog tumača za rumunski, francuski ili engleski jezik.
12. Kopija pasoša (prve tri strane).
13. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da kandidat nema zaraznih bolesti, ili drugih bolesti koje onemogaćavaju dalje studiranje.
14. CV (po obrascu Euopass datom u Annex-u, na engleskom i francuskom jeziku.
15. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Rezultati selekcije biće objavljeni 15. jula svake godine i dostavljeni svakoj diplomatskoj misiji koja je aplikacije podnijela Ministarstvu vanjskih poslova.

• Za prihvaćene studente, Ministarstvo obrazovanja i istraživanja izdaće „Prihvatno pismo za studije u Rumuniji“, u kojem će biti navedena obaveza o završavanju pripremne godine učenja rumunskog jezika, kao i visokoškolska institucija na kojoj će to biti realizovano. Ministarstvo vanjskih poslova izdaće kandidatu „Pismo o prihvatanju“ preko diplomatske misije kojoj je aplikacija podnijeta, na osnovu prijave podnijete uz aplikaciju.
• „Pismo o prihvatanju na studije u Rumuniji“ je obavezno kako bi se dobila viza za duži boravak i radi upisa.
• Ukoliko kandidat u aplikacionom formularu navede samo jednu opciju za svoj upis, a tu mu opciju određeni univerzitet ne može pružiti, Ministarstvo obrazovanja i istraživanja zadržava pravo da kandidatu predloži alternativnu opciju u istoj oblasti studija, zavisno od raspoloživim mjestima na rumunskim visokoškolskim institucijama.
Nakon što prime „Prihvatno pismo“ sa alternativnim predlogom, kandidat može prihvatiti stipendiju, ili odustati.

• Nakon što dobije „Prihvatno pismo“, student će rumunskoj diplomatskoj misiji kojoj je podnio aplikaciju, do roka koji je misija odredila, odgovoriti da li prihvata ili ne stipendiju i, ukoliko prihvata, zatražiće vizu za duži boravak. Studenti koji su podnijeli aplikacije posredstvom stranih diplomatskih misija akreditovanih u Bukureštu, i oni koji budu prihvaćeni, kontaktiraće Ministarstvo vanjskih poslova kako bi se izjasnili da li odbijaju/ili prihvataju stipendiju. U slucaju prihvatanja, započinju proceduru dobijanja dugoročne vize za studije.

6. Prava i obaveze stipendista

6.1. Dobitnicima stipendija obezbijeđene su sljedeće olakšice:
a) Oslobađanje od plaćanja registracionih troškova izazvanih procesom apliciranja, testiranja iz znanja rumunskog jezika, polaganje prijemnog ispita za prijem na doktorske studije i posebne testova za pogodnost.
b) Finansiranje školarine za pripremnu godinu učenja rumunskog jezika,
c) Troškove školarine za aktuelno školovanje, ali ne duže od od trajanja univerzitetskog ciklusa koji odgovara studijskom programu koji se prati,
d) Mjesečni iznos stipendije, za studente na pripremnoj godini rumunskog jezika,
e) Mjesečni iznos stipendije na osnovnim studijama, master studijama ili doktorskim studijama, ali ne duže od trajanja univerzitetskog ciklusa,
f) Finansiranje troškova smještaja u studentskim domovima, u iznosu koji je odobren kroz budžet Ministarstva obrazovanja i istraživanja,
g) Ljekarska pomoć za hitne medicinske/hirurške slučajeve endemskog/epidemijskog potencijala, u skladu sa važećim zakonodvatsvom,
h) Javni lokalni, pomorski i podzemni saobraćaj, kao i prevoz sopstvenim vozilom,željeznicom i brodom, pod istim uslovima kao i za rumunske studente.

Navedene olakšice dodjeljuju se tokom trajanj studijskog perioda za:

• Za studente upisane na godišnji kurs rumunskog jezika,
• Za studente upisane na osnovnim studijama, master studijama i doktorskim studijama, tokom akademske godine i zakonskih raspusta, ali ne tokom ljetnjeg raspusta. Ukoliko student mora da ostane na fakultetu tokom ljetnjeg raspusta zbog nastavnih aktivnosti, ili postoje druge zakonski dodaci, to pravo zadržava i tokom ljetnjeg raspusta.
• Za studente upisane na pune doktorske studije, tokom cijele kalendarske godine,
• Još 30 dana nakon završetka studija koje traju godinu dana.


6.2. Strani studenti imaju sljedeće obaveze:

a) Da poštuju ustav i zakone države Rumunije ,
b) Da se ponašaju u skladu sa unutrašnjim pravilima obrazovne institucije na kojoj studiraju,
c) Da se ponašaju u skladu sa datom metodologijom,
d) Da, u vrijeme upisa na univerzitet na kojem su prihvaćeni, podnesu ljekarsko uvjerenje u kojem stoji da je sposoban za studije i da nema zaraznih bolesti. Treba podnijeti i sudski ovjeren prevod ljekarskog na engleski, francuski ili rumunski jezik (od sudskog tumaca za engleski, francuski ili rumunski).

7. Ostali elementi u vezi sa kalendarom programa

Ukoliko neki od datuma uključenih u ovu metodologiju spada u nacionalni praznik, onda se, u skladu sa zakonom o radu, prenosi na sljedeći radni dan. Ovo se pravilo primjenjuje na sve datume navedene u ovom dokumentu.

8. ostale informacije o uslovima koje nudi stipendija

U Rumuniji akademska godina počinje 1. oktobra. Univerziteti utvrđuju svoj vlastiti kalendar, u skladu sa principom univerzitetske autonomije. Univerzitet-domaćin može odluciti o posebnim mjerama u vezi sa procesom nastave i učenja, u skladu sa upustvima za javno zdravlje. Rumunski organi vlasti mogu nametnuti dodatne zahtjeve u oblasti javnog zdravlja.

Dobijena stipendija, uključujući i pripremnu godinu, sastoji se od sljedećeg:
• Plaćene školarine,
• Plaćenih troškova smještaja u studentskim domovima kroz budžet Ministarstva obrazovanja i istraživanja, u okviru granica za dodatak koji se daje u ovu svrhu (smještaj će biti obezbijeđen prema broju raspoloživih mjesta),
• Dodjelu mjesečnog granta, ekvivalent u leima iznosa od 65 eura za osnovne studije, 75 eura za master studije i 85 eura za doktorske studije.

Stipendije ne pokrivaju troškove međunarodnog putovanja, ni domaćeg transporta od tačke prelaska rumunske granice do univerziteta. U tom smislu, studenti moraju biti spremni da obezbijede sostvenu finansijsku podršku za dodatne troškove.

Studenti pripremne godine učenja rumunskog jezika, kao i oni koji su na osnovnim i master studijama moraju, na kraju akademske godine, da dobiju minimalni broj kredita utvrđenih za prelazak na sljedeću godinu. Pravo na stipendiju može biti ponovo stečeno u narednoj akademskoj godini, nakon što se dobije potreban broj prenosivih kredita, pod uslovom da broj stipendija po godinama ne prelazi trajanje akademskog ciklusa. Tokom suspenzije stipendije i troškova školarine, student će morati da plati iznos koji je utvrđen u skladu sa zakonskim propisima na snazi.

Tokom perioda koji odredi univerzitet, prihvaćeni kandidati moraju doći u Službu za međunarodnu saradnju/Rektorat Univerziteta na kojem su prihvaćeni.
Studenti će podnijeti:
• Kompletni dosije sa originalima dokumenata iz aplikacije; univerzitet-domaćin može tražiti da sva dokumenta za registraciju budu propraćena sudski ovjerenim prevodom na rumunski jezik,
• Pismo o prihvatanju na studije,
• Pasoš (original i kopija) sa važećom vizom (dugotrajna viza za studije),
• Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da student nema zaraznih bolesti ili bolesti koje nisu kompatibilne sa traženim studijama, kao i ovjeren prevod na engleski, francuski ili rumunski jezik.
• Ostala dokumentacija koju traže univerziteti. 
 

ANEXA 1 - Formular MAE-MEC.PDF

ANEXA 2 - Europass CV EN.cleaned.doc

ANEXA 2 - Europass CV FR.cleaned.doc