Manja slova Veća slova RSS

>

Izmjena javnog poziva za izbor člana Etičkog komitet

Datum objave: 18.02.2021 13:49 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U cilju konsultovanja najšire javnosti i demokratskog konstituisanja Etičkog komiteta, a u skladu sa članom 13 stav 3 Zakona o akademskom integritetu („Službeni list Crne Gore”, broj 17/19), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR ČLANA/ICE ETIČKOG KOMITETA u cilju produženja roka za dostavljanje prijava.

I. Etički komitet obavlja poslove na očuvanju, unapređenju, zaštiti i promociji akademskog integriteta i prevenciji svih oblika kršenja akademskog integriteta.

Etički komitet ima sedam članova koji su istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.

Etički komitet imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na period od četiri godine na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.


II. Za člana/icu Etičkog komiteta može biti izabrano lice koje ima:

- crnogorsko državljanstvo;
- akademsko, odnosno naučno zvanje;
- radno iskustvo u određenoj naučnoj oblasti;
- nagrade/priznanja/dostignuća u oblasti svoje ekspertize;
- članstva u relevantnim tijelima iz oblasti visokog obrazovanja i nauke;
- po pravilu, znanje engleskog i ostalih stranih jezika.

Etički komitet: donosi i prati primjenu Etičke povelje; promoviše načela akademskog integriteta; odlučuje po prijedlogu za utvrđivanja kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore; daje mišljenje o propisima i inicijativama koje se tiču akademske etike; podnosi Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

III. Rok i način dostavljanja prijedloga:

Rok za dostavljanje prijava je 26. februar 2021. godine.
Prijave treba dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta putem pošte na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica ili elektronski na e-mail adresu: branka.nikcevic@mpnks.gov.me.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za člana/icu Etičkog komiteta.