Manja slova Veća slova RSS

>

Bratić: U prvih 100 dana rada Ministarstva postavljeni temelji za sistemske reforme

Bratić: U prvih 100 dana rada Ministarstva postavljeni temelji za sistemske reforme
Datum objave: 17.03.2021 10:28 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


"Sprovođenje sistemskih promjena, koje će omogućiti stvaranje uslova za depolitizaciju, međuresorsku sinergiju i unapređenje rada, misija je Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta,a u prvih sto dana rada postavili smo joj temelje", poručila je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta dr Vesna Bratić u video kampanji "Potpisujem", povodom sto dana rada, a koju realizuje Vlada Crne Gore."Kao društvo zasnovano na znanju, unapređujemo sistem obrazovanja kako bismo što bolje odgovorili potrebama tržišta rada, stvaranju konkurentnog kadra i boljoj poziciji crnogorskog sistema obrazovanja u međunarodnim okvirima", istakla je Bratić.

U video kampanji povodom sto dana rada ovog Ministarstva, poručeno je i da su postavljeni sigurni temelji na kojima će se graditi politika ministarstva. Kreiran je sveobuhvatan, precizan i realističan plan rada. Uspješno je razvijen i primijenjen model realizacije direktne nastave i obezbijeđene su organizaciono-tehnički uslovi da sva djeca pohađaju nastavu u školi, jedna je od vodećih poruka u obraćanju ministarke Bratić.

"U cilju depolitizacije procesa rukovođenja pokrenuli smo kadrovske promjene u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Naš cilj je da školama upravljaju najsposobniji, najodgovorniji, najposvećeniji prosvjetni radnici kojima su prioritet nastava i učenje, a ne politički angažman", dodala je ministarka Bratić.

Vodeće poruke povodom sto dana rada Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta bile su:

Riješili smo problem prevoza učenika koji se školuju u otežanim uslovima u Beranama, Bijelom Polju i Murinu.

Posebnu pažnju posvetili smo digitalizaciji i digitalnim tehnologijama. Ostvarili smo saradnju sa UNDP i UNICEFOM u vezi sa elektronskim upisom studenata na univerzitete u Crnoj Gori.

Formirali smo radnu grupu za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju, koji će omogućiti demokratizaciju odlučivanja na ustanovama visokog obrazovanja.

U cilju obazrivijeg priznavanja inostranih obrazovnih isprava kreirali smo predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

Naročita pažnja poklonjena je nauci i mladima. U tom cilju započeti su pregovori sa predstavnicima Evropske komisije o potpisivanju ugovora za program Horizont Evropa, čime će biti obezbijeđen i precizno trasiran put investiranja u nauku u periodu od 2021. do 2027. godine.

Formirali smo Savjet za naučno-istraživačku djelatnost, a jedna od njegovih prvih aktivnosti biće mapiranje mlade naučne zajednice u dijaspori.

Dali smo nedvosmislenu i jaku podršku Međunarodnom naučnom projektu SEEIIST čiji je cilj izgradnja centra za liječenje kancera u jugoistočnoj Evropi.

Cijeneći da su kulturna dobra prepoznata kao važan činilac nacionalnog identiteta i da predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, planirali smo izradu Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Intenzivno radimo na izradi Nacionalnog Programa razvoja kulture 2021–2025. godine.

U toku je potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade SR Njemačke u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i mladih.

S punom pažnjom posvetili smo se sportu jer želimo da to bude grana Ministarstva koja će snažno doprinijeti zdravom razvoju djece i omladine. Imamo veliki potencijal i mnogo talenata, pa želimo da mladi imaju priliku da pokažu darovitost i da se razvijaju kroz sport.

Definisali smo prioritetne programske aktivnosti u oblasti sporta za 2021. godinu.

"Duboko svjesni da svi naši građani i građanke očekuju promjene, sve aktivnosti podredili smo uspostavljanju sistema koji će te promjene i omogućiti, kako bismo svi zajedno gradili društvo jednakih prava, društvo zasnovano na pravdi, istini, poštenju i poštovanju", naglasila je Bratić.

Crnogorski građani i građanke, kako je zaključila Bratić, zaslužuju takvo društvo, a njegovi temelji postavljaju se i mudro grade kroz obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Video možete pronaći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=L9mCB-wpmHo